Koupě nemovitosti v USA

Český či slovenský občan není při koupi nemovitosti na Floridě nijak limitován, a může ji vlastnit jako fyzická i právnická osoba.

Postup koupě

Escrow účet

Prvním krokem v procesu koupě nemovitosti je otevření bankovního účtu v americké bance. Při investici nebo koupi nemovitosti off-plan (v představební fázi) je prvním krokem rezervační smlouva, při které hradí kupující zálohu (obvyklá výše je 2 000 – 20 000 USD). Záloha je splatná na tzv. escrow účet (obdoba notářské úschovy) a bývá plně vratná. Do 1-6 měsíců je připravena kupní smlouva, jejíž součástí je kompletní dokumentace k budoucí nemovitosti. Při podpisu smlouvy bývá splatných zpravidla 10% z kupní ceny nemovitosti (mínus uhrazená rezervační záloha), rovněž na escrow účet.

Closing

Do 14ti dnů od podpisu smlouvy je záloha plně vratná. Ve smlouvě jsou dále stanoveny platební podmínky – většinou je do 3-6ti měsíců splatných druhých 10% z kupní ceny nemovitosti, zbytek kupní ceny je splatných až při tzv. closingu – převodu nemovitosti do vlastnictví (obdoba notářského zápisu převodu nemovitosti). Při closingu může být kupující zastoupen zplnomocněnou osobou.

V den closingu se kupující stává majitelem nemovitosti. O hypoteční úvěr je potřeba zažádat cca 1 měsíc před očekávaným closingem.
Zápis do katastru nemovitostí je proveden zpravidla do 1-3 měsíců po closingu.

Při koupi nemovitosti z druhé ruky je po otevření bankovního účtu a po výběru nemovitosti prvním krokem inspekční prohlídka a profesionální odhad ceny nemovitosti. Je zažádáno o hypoteční úvěr a připravuje se closing.

Náklady

Předpokládané náklady spojené s koupí nemovitosti na Floridě jsou:

  • Náklady na „closing“ (cca 1-3% vč. vyřízení hypotečního úvěru)

Náklady spojené s provozem nemovitosti na Floridě:

  • místní daň z nemovitosti (2-3% z katastrální hodnoty nemovitosti ročně)
  • náklady na služby (elektřina, voda, telefon, plyn, úklid atd.)
  • pojištění nemovitosti
  • Daň z příjmu z nemovitosti (v případě pronájmu)

Náklady spojené s prodejem nemovitosti na Floridě:

  • Náklady na „closing“ (cca 0,5-1% z prodejní ceny nemovitosti)
  • Provize (cca 6-7% z prodejní ceny nemovitosti)
  • Daň ze zisku
  • FIRTPA daň (zádržné ve výši 10% z ceny nemovitosti – po úhradě daně ze zisku je zůstatek vrácen)

Mediterránea provádí klienty celým procesem koupě nemovitosti, od otevření bankovního účtu až po closing a případné další služby (zprostředkování účetnictví, daňové poradenství atd.). Koupě či investice do nemovitosti může být prostřednictvím společnosti Mediterránea realizována bez osobní účasti kupujícího na Floridě.

Krátkodobou investici do nemovitosti aktuálně nedoporučujeme, vzhledem k převisu nabídky nad poptávkou.

Pokles cen nemovitostí v USA v posledním roce velmi zatraktivnil nákup nemovitostí pro české a slovenské občany. Velmi zajímavou příležitostí k investici jsou tzv. „Short sales“ a „foreclosure“, které patří v poslední době k velmi často skloňovaným termínům v jazyce realitních makléřů či investorů. K tzv. „short sale“ dojde, pokud majitel není schopen splácet bance hypoteční úvěr, a dohodne se s bankou na možnosti prodeje za cenu nižší, než je výše nesplaceného dluhu. Proces schvalování prodeje bankou není jednoduchý a může trvat déle než 2 měsíce. „Foreclosure“ je prodej nemovitosti již vlastněné bankou. Prodej takové nemovitosti může být velmi rychlý, často je bankou schválen do 2 dnů od nabídky.
Ceny nemovitostí takto prodávaných se pohybují na cca 30-50% z cen v době vrcholu (2007-2008).