Koupě nemovitosti ve Španělsku

Český či slovenský občan není při koupi nemovitosti ve Španělsku nijak limitován, a může ji vlastnit jako fyzická i právnická osoba.

Postup koupě

N.I.E., účet v bance

Prvním krokem v procesu koupě nemovitosti je vyřízení daňového identifikačního čísla N.I.E. a založení účtu v bance, protože kupující může hradit kupní cenu jen prostřednictvím svého účtu u španělské banky.

Rezervační smlouva

Po výběru nemovitosti zpravidla následuje rezervační smlouva, při které hradí kupující zálohu zpravidla ve výši 5-10% z ceny nemovitosti (pokud od smlouvy odstoupí kupující, záloha propadá, pokud od smlouvy odstoupí prodávající, kompenzuje kupujícímu jeho ztráty dvojnásobkem složené zálohy). Rezervační smlouva sama řeší způsob placení, včetně uhrazení daní a poplatků, spjatých s koupí nemovitosti. Banka kupujícímu vydá Vstupní bankovní certifikát, který dokládá, že máte uloženy peníze nutné na úhradu kupní ceny, daní a poplatků, respektive že připravujete s bankou uzavření hypotéční smlouvy.

Notářský zápis o převodu nemovitosti (Escritura de compraventa)

Prodejce nemovitosti spolu se zplnomocněným zástupcem společnosti Mediterránea R.E.I. připraví notářský zápis o vlastnictví nemovitosti, Escritura de compraventa, což je jediná možná smluvní forma nabytí nemovitosti, a   vyhotovuje ji notář. Lhůty a výše jednotlivých splátek kupní ceny nemovitosti jsou obsaženy v tomto zápisu. Vlastní podpis zápisu, neboli ve stejném okamžiku se případně podepisuje také hypoteční smlouva. Od tohoto okamžiku se nemovitost stává majetkem klienta, který s ní může volně nakládat. Ihned po provedení notářského zápisu o vlastnictví nemovitosti zažádá notář o registraci změny majitele v katastru nemovitostí, která probíhá zpravidla ve lhůtě 4-6 měsíců (u rozestavěných developerských projektů až 20 měsíců). Dokladem o vlastnictví je již však samotná podepsaná Escritura de compraventa. Úhradu notářských poplatků a daní spojených s převodem majetku zařizuje notářství a hradí je vždy kupující.

Náklady

Předpokládané náklady spojené s koupí nemovitosti ve Španělsku jsou:

 • daň z převodu nemovitosti (8-10%) – jen u nemovitostí „z druhé ruky“, výše je závislá na provincii a v některých provinciích i na výše ceny, nebo DPH ve výši 10% z ceny nemovitosti u rezidenčního bydlení a 21% z ceny nemovitosti u komerčních nemovitostí
 • náklady na poplatky notáři a další poplatky spojené s koupí (cca 3%)

Náklady spojené s provozem nemovitosti ve Španělsku :

 • daň z příjmu z nemovitosti
 • místní daň z nemovitosti
 • daň z majetku
 • komunitní poplatky (150-250 EUR/rok)
 • náklady na služby (elektřina, voda, telefon, plyn, úklid atd.)
 • pojištění nemovitosti
 • Poplatek za vložení kupní smlouvy do registru nemovitostí – je odstupňován dle výše ceny nemovitosti.
 • Státní daň (tzv. kolek) ve výši 0,5 % z kupní ceny.
 • Notářské poplatky kolem 1% z kupní ceny.
 • Právní poplatky (právník není ze zákona nutný) 0,5 – 1% z kupní ceny.
 • Provize realitní kanceláře 0% – 3% (včetně DPH) z kupní ceny.
 • Daně a poplatky za vklad vypočítává notář při sepisování kupní smlouvy (Escritury).