Koupě nemovitosti v Chorvatsku

Český či slovenský občan není při koupi nemovitosti v Chorvatsku nijak limitován a může ji vlastnit jako fyzická i právnická osoba. To se netýká jen zemědělské a lesní půdy, kterou nemůžou cizinci, respektive cizí právní osoby kupovat.

Poplatky a daně spojené s koupí:
• daň z převodu nemovitosti (3%) u nemovitostí „z druhé ruky“; u novostaveb (není starší než 2 roky od kolaudace a je doposud nepoužitá) kupující daň neplatí.
• náklady na poplatky za právní služby a další poplatky spojené s koupí (1% + DPH z ceny nemovitosti – právní služby + kolky a ověřené podpisy u notáře)
• provizi realitní kanceláři 3% z kupní ceny plus příslušné DPH
• volitelně překlady soudním tlumočníkem

POSTUP KOUPĚ:

1. Podpis rezervační smlouvy, záloha cca 5.000 EUR
Zájemce o koupi nemovitosti jako výraz vůle a skutečného zájmu o koupi uzavírá rezervační smlouvu (rezervacijski ugovor) nebo rovnou budoucí kupní smlouvu (predugovor). Rezervační smlouva předjímá uzavření budoucí kupní smlouvy, výjimečně rovnou kupní smlouvy.

2. Příprava dokladů a podkladů

Pro koupi nemovitosti je nutné, aby kupující, fyzická či právnická osoba, měla OIB – osobní identifikační číslo, které je nutné pro komunikaci s úřady, v době koupě nemovitosti především s finančním úřadem a oddělením příslušného okresního soudu a katastrem. OIB se vyřizuje na počkání (lze i formuláře dostupné on-line poslat dopředu poštou a OIB si pak vyzvednout na přepážce příslušného finančního úřadu), nebo jej vyřizuje místní právník na základě plné moci. Bez OIB nelze být zapsán jako nový vlastník a OIB tedy musí být součastí kupní smlouvy.
Doložení všech dokumentů ze strany prodávajícího, kontrola závazků dosavadního majitele: titul, poplatky, věcná břemena, plány, stavební povolení a certifikáty (vše zajistí právník, který Vás bude zastupovat v Chorvatsku).

3. Podpis budoucí Kupní smlouvy – Predugovor – platba 10% ceny
Budoucí kupní smlouva řeší přesné podmínky koupě, včetně způsobu úhrady kupní ceny. Při podpisu této smlouvy se skládá dohodnutá první splátka kupní ceny nemovitosti, obvykle 10 % z ceny, a to přímo prodávajícímu, nedohodnou-li se obě strany jinak. Tuto smlouvu může podepsat právník na základě plné moci.

4. Podpis finální Kupní smlouvy – Kupoprodajni Ugovor
Uzavření kupní smlouvy následuje poté, co koupi formálně schválí právník kupujícího, který prověří potřebnou dokumentaci k nemovitosti. Podpisem kupní smlouvy se buď stvrzuje již uhrazená kupní cena, nebo se touto kupní smlouvou stanoví, do kdy musí být zbytek kupní ceny uhrazen. V prvním případě je tabularna izjava (prohlášení o uhrazení kupní ceny) součástí smlouvy, v druhém případě se toto prohlášení ověřeně podepisuje až po skutečné úhradě kupní ceny. Úhradou kupní ceny se kupující v souladu s ustanovením kupní smlouvy stává plnoprávným vlastníkem.

5. Poprodejní úkony
Převod energií, vody, plynu a další právní úkony – provede právník na základě plné moci.

PROVOZNÍ NÁKLADY:
Poplatky a daně spojené s vlastnictvím apartmánu a údržbou:
Pravidelné náklady na provoz bytu se 2 ložnicemi:

Vodné (vodovod) 165 €/rok

Elektřina (HEP) 300 €/rok

Stočné (v případě, že je kanalizace) (odvodnja) 80 €/rok

Pevný domovní odpad (smetí) 130 €/rok

Poplatek za rozhlas a TV (koncesionářský poplatek) 240€/6 měsíců

Internetové a TV připojení 280 €/6 měsíců

Pojištění nemovitosti 400-600€/rok

Komunálie (komunalna naknada) 110 €/rok

VGI (dešťová voda) (slivne vode) 50 € /rok

Daň z rekreačního objektu 240 € /rok

Pobytová taxa (boravišna pristojba) 50 €/rok

Fond oprav 280 €/rok