Koupě nemovitosti v Itálii

Český či slovenský občan není při koupi nemovitosti v Itálii nijak limitován, a může ji vlastnit jak fyzická tak i právnická osoba.

Postup koupě

Rezervace nemovitosti (Proposta d´acquisto neboli Oferta)

Zájemce o nemovitost dá prostřednictvím zprostředkovatele písemnou nabídku majiteli. Pokud majitel nabídku přijme, jako vyjádření zájmu o koupi složí kupující rezervační zálohu zvanou „Caparra Confirmatoria“, obvykle 10.000-20.000 EUR. Uskutečněním této transakce dojde k právně závaznému jednání, takže pokud jedna ze stran odstoupí od rezervace, může si jedna ze stran po té druhé vynutit prodej/koupi, respektive vrácení zálohy kupujícímu/propadnutí zálohy ve prospěch prodávajícího a úhradu škody, přičemž pokud se obchod neuskuteční vinou prodávajícího, kupující může požadovat úhradu až dvojnásobku zálohy.

Smlouva o smlouvě budoucí (Compromesso neboli Contratto preliminare respektive Preliminare di compravendita)

Obvykle od několika dní až do tří měsíců, po složení rezervační zálohy se podepisuje smlouva o smlouvě budoucí. Při podpisu této smlouvy se skládá 10-20 % z ceny nemovitosti, budoucí kupní smlouva řeší podmínky prodeje, přesný katastrální popis nemovitosti, v této fází se platí i provize zprostředkovateli „Provvigione“.

Notářský zápisu o převodu nemovitosti (Rogito neboli Atto Notarile)

Během 30-45 dní po uzavření budoucí kupní smlouvy dojde k ocenění nemovitosti odhadem, notář zároveň prověří veškerou právní a majetkovou dokumentaci k nemovitosti. Následuje vyhotovení   notářského zápisu o převodu nemovitosti (koupě je možná pouze notářským zápisem). Notář dále ověří dokumentaci k zavkladování v místním pozemkovém rejstříku a na katastru „Conservatoria dei Registri Immobiliari“. Kupující uhradí zbytek kupní ceny, dostavá kopii kupní smlouvy a klíče. Notář také dodá k vyplnění formulář o oznámení o koupi pro místní questuru.

Náklady

Předpokládané náklady spojené s koupí nemovitosti v Itálii jsou:

  • daň z převodu nemovitosti 9 % u tzv. druhého bydlení, nebo DPH u novostaveb ve výši 10 % z ceny nemovitosti
  • notářské poplatky obvykle 1,5-2 % z hodnoty nemovitosti plus registrační poplatek v pozemkovém rejstříku a na katastru (např. v Ligurii po 168 EUR)
  • poplatek za právní služby zpravidla 1-2 % z kupní ceny nebo hodinovou sazbu

Náklady spojené s provozem nemovitosti v Itálii:

  • IMU (daň z nemovitosti): 0,76 %z katastrální hodnoty nemovitosti
  • TASI (daň na údržbu silnic, chodníků, pouličních světel..): 0,1-0,33 %z katastrální hodnoty nemovitosti
  • TARI (daň na svoz odpadkům): počítá se z čtverečních metr. Je-li Vaše nemovitost v rámci komplexu či komunity, hradíte komunální poplatek. Dále běžné poplatky za vodu, elektřinu, plyn, případně pojištění nemovitosti.