Koupě nemovitosti v Řecku

Český či slovenský občan není při koupi nemovitosti v Řecku nijak limitován, a může ji vlastnit jako fyzická i právnická osoba. Pouze na ostrově Rhodos je nutný (pro občany EU formální) souhlas místních úřadů (kvůli blízkosti Turecka).

Postup koupě

Daňové identifikační číslo, účet v bance

Prvním krokem v procesu koupě nemovitosti je vyřízení daňového identifikačního čísla a následně založení účtu v řecké bance.

Rezervační smlouva

Po výběru nemovitosti zpravidla následuje rezervační smlouva, při které hradí zálohu zpravidla ve výši 10% z ceny nemovitosti (pokud od smlouvy odstoupí kupující, záloha propadá, pokud od smlouvy odstoupí prodávající, kompenzuje kupujícímu jeho ztráty dvojnásobkem složené zálohy).

Budoucí kupní smlouva , kupní smlouvy

Budoucí kupní smlouva se sestavuje při koupi rozestavěné nemovitosti. Kupní smlouva u dokončené nemovitosti. Kupní smlouva se uzavírá u notáře za přítomnosti právníků obou stran a soudního tlumočníka, přičemž právník kupujícího před koupí nemovitosti prověří dokumentaci k nemovitosti.

Těsně před podpisem smlouvy je splatná daň z převodu nemovitosti, jejíž výši určí notář na základě objektivní hodnoty nemovitosti. Notář nepovolí převod nemovitosti, pokud vlastnický list není v pořádku, stejně tak např. pokud prodávající nepředloží potvrzení, že má uhrazeny všechny závazky vůči státu. Ihned po podpisu kupní smlouvy notář zajistí registraci v pozemkových knihách.

Náklady

Předpokládané náklady spojené s koupí nemovitosti v Řecku jsou:

  • daň z převodu nemovitosti (3%)
  • DPH  u novostaveb (24%) – jen u nových nemovitostí
  • notářské poplatky (1,2%) z hodnoty nemovitosti plus registrační poplatek
  • poplatek za právní služby (cca 1-2%) z kupní ceny
  • místní daň (3%) z daně z převodu
  • provize pro místní realitní kancelář (3% + DPH)

Náklady spojené s provozem nemovitosti v Řecku:

  • místní daň z nemovitosti 0,25-0,35 promile z objektivní hodnoty
  • daň z majetku (u luxusních nemovitostí)
  • náklady na služby (elektřina, voda, telefon, plyn, úklid atd.)
  • pojištění nemovitosti