Koupě nemovitosti ve Francii

Český či slovenský občan není při koupi nemovitosti ve Francii nijak limitován, a může ji vlastnit jako fyzická i právnická osoba.

Postup koupě

Compromis de Vente

Nezbytným pomocníkem při koupi nemovitosti je notář, který je zodpovědný za vyhledání a přípravu veškerých dokumentů potřebných pro prodej nemovitosti a má zjistit, jestli se k nemovitosti nevážou jakékoliv dluhy. Prvním krokem při koupi nemovitosti je podpis smlouvy Compromis de Vente, který připraví notář, a zaváže obě strany. Kupující uhradí notáři 5-10% z ceny nemovitosti.

Acte de Vente

Kupující má 7 dní na případné odstoupení od smlouvy, bez ztráty zálohy. Po sedmi dnech při odstoupení od smlouvy ztrácí nárok na uhrazenou zálohu, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Při podpisu konečné smlouvy Acte de Vente u notáře je splatná zbylá část kupní ceny včetně poplatků notáři.

Náklady

Předpokládané náklady spojené s koupí nemovitosti ve Francii jsou:

  • Náklady na poplatky notáři (cca 6-14%, včetně daně z převodu nemovitosti, hypotečního poplatku)
  • Provize místní realitní kanceláři (3-7%)

Náklady spojené s provozem nemovitosti ve Francii:

  • Taxe Fonciere– určována samosprávou, pohybuje se obvykle mezi 1.2-1.7% u druhého bydlení, zaklad daně se určuje podle teoretické hodnoty pronájmu, základ je dále ponížen o až o 50% s přihlédnutím na údržbu a pojištění, neplatí se po dva roky u nových nemovitostí a přístaveb.
  • Taxe d´habitation– zaklad daně podle tabulek z roku 1970, pohybuje se obvykle mezi 1.2-1.7% u druhého bydlení, zaklad daně se určuje podle teoretické hodnoty pronájmu jako u Taxe Fonciere, lze uplatnit odpočty na děti.
  • Impôt de solidarité sur la fortune  (ISF) daň z majetku– platí rezidenti z aktiv ve Francii a v zahraničí, noví rezidenti jsou od roku 2008 pět let zproštění od zahrnutí zahraničních aktiv do výměry daně   -nerezidenti pouze z aktiv v Francii.
Cena nemovitosti  Sazba zdanění
Pod 800’000 0 %
Od 800’000 do 1’300’000 0.5 %
Od 1’300’000 do 2’570’000 0.7 %
Od 2’570’000 do 5’000’000 1 %
Od 5’000’000 do 10’000’000 1.25 %
Nad 10’000’000 1.5 %