Portugal/Portugalsko

Koupě nemovitosti v Portugalsku

Český či slovenský občan není při koupi nemovitosti v Portugalsku nijak limitován, a může ji vlastnit jako fyzická i právnická osoba. Ke specifikám portugalského trhu patří to, že hodně nemovitostí je zde vlastněno off-shorovými společnostmi, což má vliv např. na výši daně z nemovitosti.

Proces koupě

Kupující musí mít jako budoucí vlastník nemovitosti v Portugalsku přiděleno daňové identifikační číslo. Před vlastní koupí se zpravidla podepisuje předkupní smlouva a kupující hradí zálohu zpravidla ve výši 10% (pokud od smlouvy odstoupí kupující, záloha propadá, pokud od smlouvy odstoupí prodávající, kompenzuje kupujícímu jeho ztráty dvojnásobkem složené zálohy). Pokud zájemce kupuje nemovitost během stavební fáze, platí obvykle ve splátkách podle postupu stavby.

Notář nevystupuje ani v zájmu kupujícího, ani v zájmu prodávajícího, jeho hlavním posláním je zajistit, že celý právní proces prodeje a koupě je správný. Společnost Mediterránea R.E.I. kupujícímu doporučuje místního nezávislého právníka, který se postará o řadu záležitostí spojených s koupí, jako například:

 • ověří správnost všech dokumentů k nemovitosti,
 • ověří, že prodávající je skutečným vlastníkem nemovitosti,
 • zjistí, zda na nemovitost nejsou uvalena věcná břemena nebo nesplacené závazky po původním majiteli,
 • ověří, že pro nemovitost byla vydána všechna potřebná povolení pro výstavbu,
 • zajistí, aby kupní smlouva nebyla pro kupujícího nevýhodná,
 • připraví dokumenty nutné k převodu nemovitosti na nového majitele a zaregistrování v katastru nemovitostí
 • připraví doklady, které určují výši daní a poplatků souvisejících s nemovitostí

Celá procedura koupě nemovitosti může trvat několik týdnů až měsíců. V některých případech musí být kupující přítomen přímo v Portugalsku, aby mohl provést platby a účastnit se na jednáních u notáře. Pro tyto záležitosti lze zplnomocnit právního zástupce, pokud s tím souhlasí ostatní zúčastněné strany.

Náklady

Náklady spojené s provozem nemovitosti v Portugalsku:

 • místní daň z nemovitosti v rozmezí 0,4%-0,8% z katastrální hodnoty
 • náklady na služby (elektřina, voda, telefon, plyn, úklid atd.)
 • pojištění nemovitosti
 • náklady na účetnictví

Předpokládané náklady spojené s koupí nemovitosti v Portugalsku jsou:

 • daň zpřevodu nemovitosti, která závisí na statutu kupujícího a na ceně nemovitosti. Pro fyzické osoby je daň zpřevodu nemovitosti vypočítávána podle následující tabulky:
Cena nemovitosti (EUR) % sazba zdanění Odečitatelná částka (EUR)
Pod 81.600 0% 0
Od 81.600 do 112.200 2% 1.632
Od 112.200 do 153.000 5% 4.998
Od 153.000 do 255.000 7% 8.058
Od 255.000 do 510.000 8% 10.608
Nad 510.000 6% neodečítá se

poplatky za právní služby (zpravidla 1-2% z kupní ceny nemovitosti)

poplatky za notáře (cca 0,5% z kupní ceny nemovitosti)