Služby

Our Services:

 • Searching for suitable properties according to a pre-specified task
 • Preparation of all documents related to the purchase of real estate
 • Legal, tax and investment consultancy in connection with the purchase of real estate
 • Mediation of legal services
 • Mediation of filing of application for entry in land register
 • Escort upon signing the mediated contract with a notary
 • Arranging translations of mediated contracts and notarial records
 • Assistance in opening a bank account
 • Assistance in registering a new property owner for water, electricity, gas, municipal services, registration in a housing cooperative, registration at a local authority, etc.
 • Assistance in real estate furnishing, building modifications
 • Providing links to local rental agents

Naše služby:

 • Vyhledání vhodných nemovitostí dle předem specifikovaného zadání
 • Příprava veškerých podkladů spojených s koupí nemovitostí
 • Poradenství v oblasti právní, daňové a investiční, související s koupí nemovitostí
 • Zprostředkování právních služeb
 • Zprostředkování podání návrhu na zápis do pozemkových knih a katastru
 • Doprovod při podpisu zprostředkovávané smlouvy u notáře
 • Zajištění překladů zprostředkované smlouvy a notářského zápisu
 • Pomoc při otevření bankovního účtu
 • Pomoc při přihlášení nového vlastníka nemovitostí k odběru vody, elektřiny, plynu, komunálních služeb, přihlášení do bytového družstva, přihlášení na místním úřadě apod.
 • Asistence při vybavování nemovitosti, stavebních úpravách
 • Zprostředkování propojení na místní agenty zajišťující pronájem nemovitosti